Zavod za strojarstvo i brodogradnju — Katedra za mehaniku fluida (u o.)

LABORATORIJ ZA

AERO I HIBRIDNE ENERGETSKE SUSTAVE

Vjetroturbina na krovu FESB-a

Osnovna namjena laboratorija je potpora nastavi iz grupe predmeta mehanike fluida, aeroenergetike i ostalim komplementarnim predmetima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Splitu.

Laboratorij potiče i u okviru svojih mogućnosti podupire inicijative, ideje i istraživanja u doticaju s dostupnom energijom u okruženju - arealnom energijom, s posebnim naglaskom na obnovljivim izvorima energije, poglavito atmosferskim strujanjima tj. energiji vjetra.

Laboratorij je otvoren za sve koji nastoje primjenjivati obnovljive izvore energije i njihov razvoj, praćenjem ili kreiranjem novih tehnika ili tehnologija, inovacijama ili idejama.

LAHES dinamična kreativnost

FESB

R. Boškovića 32

HR-21000, Split

Hrvatska

 

Kontaktirajte nas:

Telefon: ++385-(0)21-305950

Mobilni:  ++385-(0)91-6305950

Faks:     ++385-(0)21-305776

E-pošta: Branko.Klarin@fesb.hr